Establishment of TienDA Para Sa Mga Bayani and Talk to the Troops (Speech) 2/22/2018