Cabinet Report | Ang DAR at ang Tunay na Malawakang Reporma sa lupa, 8/27/2021