1st National Assembly of the Liga ng mga Barangay sa Pilipinas 02/25/19