President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019.

President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019. KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTO
President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019. KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTO
President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019. KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTO
President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019. KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTO
President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019. KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTO
President Rodrigo Roa Duterte bids farewell to outgoing Apostolic Nuncio of the Holy See to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia who paid a farewell call to the President at the Malacañan Palace on December 11, 2019. KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTO