Interview with Presidential Spokesperson Ernesto Abella
CNN Philippines/Balitaan
02 August 2016
PINKY: Nasaan na po ngayon si Mayor Espinosa sa mga oras na ito?

SEC. ABELLA: Ang pagkakaalam ko po ay kasama po niya si General Dela Rosa. Iyong exact geographical location hindi po natin alam. Pero alam po natin na sila ay magkasama na. Doon po siya unang lumapit at ayaw na raw niyang bumalik sa kanila at ngayon po ay makikipagkita po sila ngayon sa media. Pero siguro po iyan… bago niyan makikipagkita sila sa Presidente.

PINKY: So wala pa ho kayang takdang oras sa kanilang pagkita kay Pangulong Duterte, Secretary?

SEC. ABELLA: Iyan po ay hindi ko masisigurado iyan. Pero kasama po iyan sa proseso.

PINKY: Posibleng ngayong araw, sir.

SEC. ABELLA: Opo.

PINKY: Sir, kelan siya sumuko, kagabi ho ba?

SEC. ABELLA: Hindi ho natin alam. Pero by this morning po, alam ko po na… nabanggit po ni General Dela Rosa na magkasama na po sila as of this morning.

PINKY: Pero kanina ho ba nandoon sila sa Crame at on the way—kasi … at least alam po namin, pero it’s unconfirmed, sir. Nandoon sila sa Crame, tapos on the way ho sila sa Malacañang.

SEC. ABELLA: Mukhang ganoon nga po siguro iyan. Hindi ko lang po masisigurado sa inyo.

PINKY: Secretary, any word, meron ho ba kayong alam na karagdagang ulat hinggil doon sa kanyang anak naman na si Kerwin na hiningi din in Pangulong Duterte — he demanded — na sumuko within 24 hours?

SEC. ABELLA: Iyon po. As of the moment ho, pagkaka-alam po natin he is still at large. Pero hinihikayat po siya ng tatay na sumuko na rin.

PINKY: Ibig sabihin hindi ho alam ng tatay kung nasaan iyong anak?

SEC. ABELLA: Hindi ko po masisigurado iyan, kung alam niya o hindi. Pero hindi po sila magkasama.

PINKY: Last question, sir. Kung alam n’yo lang po. Nagsabi ho kaya si Mayor na siya ay inosente sa paratang laban sa kanya. Meron ho kayong nalalaman hinggil dito?

SEC. ABELLA: Na paratang na alin po?

PINKY: Na siya po ay involved sa drug trafficking, si Mayor [Rolando] Espinosa [ng Albuera, Leyte], sir?

SEC. ABELLA: Ang pagkakaalam po natin, ang ano po sa kanya kaya po siya … na sumurender ay dahilan po sa ano po siya… he is considered na involved in drug trafficking at saka po coddling.

PINKY: Iyon nga po iyong dalawang suspisyon laban sa kanya at nahuli daw iyong kanyang mga tauhan sa isang drug buy-bust operation… well, raid. At dalawa po sa kanyang bodyguard at limang empleyado ang sangkot dito at ilan ho daw ay nakatakas. Well so far, iyon lang po ang ating maibibigay ngayon sa publiko. Hintayin na lang ho namin, Secretary Abella, kung ipiprisinta siya or magkikita po sila ni Pangulong Duterte mamaya.
Maraming salamat po sa inyo, Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

SEC. ABELLA: Maraming salamat din Pinky.