Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 3 item(s) published on Sunday, 25th of September 2022
Speech

Good morning everyone. Please be seated. It is good to be home, to see everyone all bright-eyed and bushy-tailed on this early Sunday morning. Nagising kayo nang maaga. Sorry na lang, but ganun ‘yung flight schedule namin. Babatiin ko lang ang ating mga kasama, ‘yung ating mga Cabinet member na sumama sa Philippine delegation na nandito. Siyempre ang ating mga ibang Cabinet member na nagbantay habang kami ay nagba-biyahe. Vice Read More

Read More »

Calendar