Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 4 item(s) published on Monday, 19th of September 2022
Speech

Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa aming lahat sa delegasyon namin, kaming mag-asawa na si Liza, at ang delegasyon natin ang mga Cabinet minister, ng Cabinet secretary na nandito para sa pagpunta namin sa United Nations. Ngunit pinakamahalaga lahat po kayong mga Pilipino na natitira dito sa East Coast, marami pong salamat. At kahit papaano alam ko naman na busy Read More

Read More »


Calendar