Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 1 item(s) published on Tuesday, 30th of August 2022


Briefing

PRESS SEC. CRUZ-ANGELES: Magandang hapon. Kaninang umaga mayroon po tayong Cabinet meeting, ang mga nag-report ay ang Department of Science and Technology at saka ang DENR tungkol sa kanilang mga priority programs and projects. Sa DOST, ang kanilang mga prayoridad ay creation of technology-based enterprises, jobs for regional development; pangalawa, food security and resilience; number three, health security; number four, water security and environmental protection; and number five, energy. Dalawa po Read More

Read More »

Calendar