Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 3 item(s) published on Friday, 12th of August 2022Briefing

GORRICETA: Magandang araw, Pilipinas. Ngayon ay araw po ng Biyernes, siksik sa balita at impormasyon ang muli naming ihahatid sa inyo. At makakasama po natin maya-maya po lamang ang mga kinatawan ng pamahalaan na magbibigay-linaw sa mga tanong ng taumbayan. Manatili pong nakatutok, ako po si Audrey Gorriceta at ito ang Public Briefing #LagingHandaPH. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na kailangan ng bansa ng mas mainam na coordination mechanisms o Read More

Read More »


Calendar