Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 4 item(s) published on Friday, 17th of June 2022

Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga, Pilipinas. Pagdaraos ng ika-110 International Labor Conference sa Geneva; estado ng micro, small and medium enterprises; at usaping lupa – ilan lang po iyan sa ating pag-uusapan maya-maya lamang. Manatiling nakatutok. Ako po si Usec. Rocky Ignacio, at ito ang Public Briefing #LagingHandaPH. Kumustahin natin ang estado ng pagnenegosyo sa bansa partikular ang mga MSMEs. Ano nga ba ang naghihintay para sa kanila sa pagpasok ng Read More

Read More »

Calendar