Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 1 item(s) published on Saturday, 11th of June 2022


Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga, Pilipinas. Paghahanda para sa pagdiriwang ng Independence Day, oportunidad para sa mga seafarers, COVID response update at mainit na usapin kaugnay sa pagsusuot ng face mask sa outdoor areas sa Cebu City, ilan lang po iyan sa mga lilinawin natin maya-maya lamang. Siksik na naman po ang mga balita at impormasyon na ihahatid namin sa inyo ngayong araw ng Sabado. Manatiling nakatutok. Ako po si Usec. Read More

Read More »

Calendar