Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 5 item(s) published on Monday, 9th of May 2022


Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga, Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Usec. Rocky Ignacio. Dumating na ang araw upang piliin ng mamamayan kung sino ang sa tingin nila ay karapat-dapat na susunod na mamumuno sa bansa. Gayunpaman, samahan ninyo po kami para sa kalahating oras ng talakayan upang kumustahin ang pagdaraos ng halalan at ang pinakahuling balita tungkol sa COVID-19. Siksik na naman po ang ating talakayan dito sa Public Briefing #LagingHandaPH Read More

Read More »

Calendar