Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 3 item(s) published on Monday, 16th of May 2022


Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga, Pilipinas. Tuluy-tuloy po ang ating balitaan tungkol sa pinakamainit na isyu sa bansa kabilang na po dito iyong mga usapin tungkol sa resulta ng Hatol ng Bayan 2022 at sa pagpasok ng sinasabing mas nakakahawa na BA.2.12.1 dito sa Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Usec. Rocky Ignacio. Simulan na po natin ang Public Briefing #LagingHandaPH. Bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa pandemic, inilabas na Read More

Read More »Calendar