Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 1 item(s) published on Thursday, 3rd of March 2022


Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga Pilipinas. Ngayong araw ng Huwebes, muli ninyo kaming samahan para talakayin ang mga usapin na dapat ninyong malaman at maintindihan. Maya-maya lamang makakasama natin sa loob ng isang oras ang mga kinatawan ng pamahalaan na magbibigay-linaw sa mga tanong at agam-agam ng taumbayan. Kaya tumutok lang po mapa-telebisyon man o sa ating live streams. Ako ang inyong lingkod, Usec. Rocky Ignacio at ito ang Public Briefing Read More

Read More »

Calendar