Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 1 item(s) published on Wednesday, 2nd of March 2022


Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga, Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay Miyerkules, ikalawang araw ng Marso, ikalawang araw na rin po ng pagpapatupad ng Alert Level 1 sa ilang lugar sa bansa kabilang na po ang Metro Manila. Kaya naman ngayong umaga, kumustahin natin ang mga pagbabagong ipinatupad sa pampublikong transportasyon at kung kailan dapat asahan ang pagpapalawig ng limited face-to-face classes sa mga paaralan sa buong kapuluan. Ako Read More

Read More »

Calendar