Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 2 item(s) published on Saturday, 12th of February 2022


Briefing

ALJO BENDIJO: Magandang umaga/maayong buntag, Pilipinas; ngayon po ay araw ng Sabado, ika-labindalawa ng buwan ng Pebrero. Estado ng ekonomiya, trabaho overseas at update tayo sa mga bakunahan at ipinatutupad na hakbangin kontra COVID-19 – iyan po ang mga usaping ating hihimayin sa loob ng isang oras na talakayan kaya manatiling nakatutok. Sa ngalan po ni Undersecretary Rocky Ignacio, ako po ang inyong lingkod, Aljo Bendijo at ito ang Public Read More

Read More »


Calendar