Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 1 item(s) published on Saturday, 8th of January 2022


Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga, Pilipinas; ako po ang inyong lingkod, Usec. Rocky Ignacio. Ngayong araw ng Sabado muli tayong sasamahan ng mga panauhin at ekspertong sasagot sa ating mga katanungan hinggil sa mabilis na paglobo ng COVID-19 cases sa Pilipinas; makikibalita rin tayo sa estado ng Omicron variant transmission sa mga komunidad at atin ding aalamin ang update sa stock po ng paracetamol sa mga botika kaya mga kababayan, manatiling Read More

Read More »

Calendar