Archive  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 2 item(s) published on Thursday, 20th of January 2022Briefing

USEC. IGNACIO: Magandang umaga Pilipinas, ako po ang inyong lingkod, Usec. Rocky Ignacio. Ngayong araw ng Huwebes, muli tayong sasamahan ng mga panauhin at eksperto upang magbigay-impormasyon sa usapin pa rin po ng mga bakuna; aalamin din natin ang iba pang alternatibong gamot laban sa sintomas ng COVID-19 at ating pag-uusapan ang COVID leave benefits at bakunahan para sa mga manggagawa. Kaya mga kababayan, manatiling nakatutok sa mga impormasyong ihahatid Read More

Read More »

Calendar